ZARZĄD MPK

-A A +A

PrezesPrezes Zarządu –Dyrektor Naczelny Jolanta Szczepańska
W swoich obowiązkach oprócz nadzorowania i koordynowania funkcjonowania organizmu jakim jest Spółka MPK, ma także kształtowanie strategii i polityki firmy, wydawanie zarządzeń, regulaminów oraz innych przepisów regulujących działalność MPK.

 

 

 

 

 

 

DyrektorCzłonek Zarządu – Dyrektor ds. Przewozów i Eksploatacji Zdzisław Ferenz
Koordynuje sprawy związane z gospodarką energetyczną, eksploatacją maszyn oraz taboru jak i infrastrukturą tramwajową. Nadzoruje również działalność związaną z utrzymywaniem właściwego poziomu jakości usług przewozowych. Oprócz tego zapewnia właściwy stan techniczny taboru.