Na tych liniach spotkasz dzisiaj kontrolerów

Lista linii i miejsc, w których na pewno pojawią się kontrolerzy biletów

(nie wyklucza to innych miejsc i linii)

Data

Planowany obszar kontroli

Linie

2017-02-23 ul. Strzegomska 106, 107, 119, 122, 132, 134, 142, 149, 319
2017-02-24 al. J. Kasprowicza 105, 116, 118, 119, 130, 132, 305
2017-02-25 ul. Zaporoska 126, 127, 134
2017-02-26 ul. Klimasa - Brochów 8, 100, 114, 125, 134, 145, 325
2017-02-27  ul. Osobowicka 118, 119, 129, 319, 142, K
2017-02-28 Dworzec Świebodzki - Dworzec Główny 0L, 0P, 2, 5, 11, 14, 15, 24, 31, 32, 106, 122, 148
2017-03-01 ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, 2, 4, 10, 115, 145, 146
2017-03-02 ul. Krucza 125, 325, A