Ceny, rodzaje biletów oraz zasady płatno¶ci za przejazd ¶rodkami komunikacji miejskiej ustanawia Rada Miasta Wrocławia na podstawie uchwały.

SprawdĽ aktualny cennik!

Je¶li szukasz informacji o rodzajach biletów, ulgach przysługuj±cych pasażerom, czy opłatach za przewóz bagażu lub roweru, znajdziesz je tutaj:

Zasady odpłatno¶ci za bilety

Przepisy dotycz±ce zasad odpłatno¶ci za bilety znajduj± się także w każdym pojeĽdzie MPK Wrocław sp. z o.o.

We Wrocławiu pasażerowie mog± korzystać z biletów elektronicznych: Wrocławska Karta Miejska URBANCARD, któr± dystrybuuje zewnętrzny operator.

Zasady sprzedaży elektronicznych biletów, najczę¶ciej zadawane pytania, sposób reklamacji i informacje o punktach sprzedaży można znaleĽć tutaj: URBANCARD

Każdy pojazd MPK Wrocław wyposażony jest w biletomat operatora systemu URBANCARD, automatyczne punkty sprzedaży znajduj± się też na największych przystankach komunikacji miejskiej. Zobacz instrukcję obsługi biletomatu:

Instrukcja obsługi stacjonarnego automatu biletowego

Instrukcja obsługi mobilnego automatu biletowego

Więcej o biletach komunikacji miejskiej: Wroclaw.pl - bilety, ulgi, kontrola